Medarbejdere

Advokat Morten Hartelius

Beskæftiger sig med alle sagstyper både for private og erhvervsdrivende herunder civile retssager af enhver art omfattende blandt andet lejeret, ansættelsesret og sager om mangler ved fast ejendom.

Morten er beneficeret forsvarsadvokat, medhjælper for skifteretten i gældssaneringssager, autoriseret som bobehandler i ægtefælleskifter mv. og er antaget af Familieretshuset som fast værge og beskikket auktionsleder i Bornholms retskreds.

Beskæftiger sig endvidere med dødsboer, insolvensret, herunder blandt andet tvangsauktioner, rekonstruktioner (betalingsstandsning), konkurs og frivillige gældsordninger. Er derudover specialiseret indenfor inkasso.

Kontakt: advokat@adv-bohansen.dk

Nina Andersen

Ansat i firmaet siden juli 2010. Beskæftiger sig med dødsboer, testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, ejendomshandler og bogføring.

E-mail: na@adv-bohansen.dk
Telefon: 5693 1854

Dorte Andreas

Uddannet og ansat i firmaet siden august 1992. Beskæftiger sig med inkassosager, tvangsauktioner, gældssaneringssager, tvangsopløsningssager, konkursboer, civile retssager, straffesager, værgemål, stiftelse og ændring af selskaber, samt øvrig sagsbehandling.

E-mail: da@adv-bohansen.dk
Telefon: 5693 1851

Anni Due

Ansat i firmaet siden november 2023, men har tidligere været ansat i anden advokatvirksomhed i 40 år. Beskæftiger sig med ejendomshandler herunder landbrug, mortifikationssager samt værgemål. Har erfaring med inkasso, tvangsauktioner, løsøreauktioner og anden generel viden om advokatbranchen.

E-mail: ad@adv-bohansen.dk
Telefon: 5693 1852

Steffen Larsen

Bogholder.

Kontakt: sl@adv-bohansen.dk