Velkommen til Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius

Advokatfirma i Rønne med rødder tilbage til 1955

Advokatfirmaet er oprindelig stiftet af nu afdøde landsretssagfører Bent V. Christophersen i 1955. Advokat Bo Hansen blev ansat som fuldmægtig i 1971 og blev optaget som partner i 1980. Siden 1986 har firmaet været drevet af Bo Hansen som ansvarlig indehaver. Advokat Morten Hartelius blev ansat i 2003.

I 2014 blev virksomhedsformen ændret til et anpartsselskab, som i begyndelsen ejedes af Bo Hansen og Morten Hartelius i fællesskab. Advokat Morten Hartelius blev eneejer i 2016.

Advokatfirmaet har adresse Snellemark 51, 1., 3700 Rønne. Vores CVR-nummer er 35 85 49 16. Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius er organiseret som et anpartsselskab, der ejes af advokat Morten Hartelius.

En bred vifte af juridiske ydelser

Advokatfirmaet består af en advokat, tre advokatsekretærer og en bogholder. Advokat Morten Hartelius er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Derudover er advokat Morten Hartelius medlem af Danske Advokater. Advokat Morten Hartelius er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA.

Hos Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius tilbyder vi en bred vifte af juridiske ydelser til både private og erhvervskunder herunder håndtering af civile retssager, gældssanering, boopgørelser og værgemålssager for private, samt specialiseret rådgivning inden for insolvensret, tvangsauktioner, konkurs og inkasso for erhvervskunder. 

Ejendomshandel

Lejesager

Straffesager

Skilsmisse

Dødsfald i familien

Tilgodehavender

Klagesager

Testamente

Erstatning

Gæld

Ansættelsesretslige forhold

Værgemål

Civil retssag

Stiftelse af selskab

Fremtidsfuldmagter